COBIT ITIL ve ISO27001

CobiT nedir?
Türkiye’de son yıllarda özellikle finans sektöründe bir CobiT rüzgârı almış başını gidiyor. Geçen birkaç yıl içerisinde bu rüzgâr finans sektörüyle de sınırlı kalmayıp üretimden eğlenceye, büyük holding şirketlerinden kobilere pek çok farklı alanda görülmeye başladı. Peki, nedir bu CobiT? Yazımda sizlere CobiT’i tanıtmaya ve nasıl kullanabileceğinizi göstermeye çalışacağım.

CobiT’in tanımı

Tanım olarak CobiT, “Control Objectives for Information and Related Technology” nin kısaltılmış halidir. Türkçe ifade etmek gerekirse “Bilgi ve ilgili teknoloji için kontrol hedefleri”.  Bu tanım, CobiT’in amacını ifade etmesi açısından önemlidir. CobiT, Bilgi Teknolojileri yönetiminde ulaşılması gereken hedefleri ortaya koymaktadır.


Benzer standartlardan farkı nedir?

CobiT’i, ITIL, CMMI ve ISO standartlarından ayıran en büyük özelliği tüm BT fonksiyonlarını kapsayan bir çerçeve sunmasıdır.  Farklı şekilde ifade etmek gerekirse CobiT içerisinde yer alan 34 süreci bir arada değerlendirdiğinizde BT yönetiminin her alanını kapsama almış olursunuz. Bu nedenle diğer standartlardan farklı şekilde, CobiT’in tek veya grup halinde BT süreçlerine değil BT’nin yönetilmesine odaklandığını söylemek doğru olur.

CobiT’in diğer bir özelliği de, içerisindeki süreçlerin nasıl uygulanması gerektiğine dair detaylı çözüm yöntemleri içermemesidir.  Esas olarak kontrol hedeflerinden oluşmaktadır ve bu hedefler o süreç içerisinde sağlanması gereken en iyi uygulamaları açıklamaktadır. Fakat birkaç istisna dışında bu süreçlerin hiçbiri için kontrol hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak bir yöntem, şablon veya tasarım önermemektedir.  Örnek vermek gerekirse, DS5 Sistem Güvenliğinin Sağlanması sürecinde sistemlere ve bilgiye erişen kişilerin kimliklerinden emin olunması gerektiği belirtilir. Ancak bunun yapılması için kullanılabilecek yöntemlerden (kullanıcı adı/şifre, biyometrik kimlik doğrulama, token, fiziksel sınırlama vb) bahsedilmez. Uygulama sırasında bu tür kontrol örneklerine ihtiyaç duyulabileceği göz önünde bulundurularak ISACA tarafından “CobiT Control Practices” adında CobiT’e ek bir kılavuz dokümanı yayınlanmıştır.


Öne çıkan özellikleri

CobiT aşağıdaki genel özellikleri gösterir:
·         Bilgi Teknolojileri’nin şirketin iş (ticari) amaçlarına hizmet etmesi gerektiğini benimser,
·         BT stratejisi ile iş stratejisinin uyumunu sağlamaya çalışır,
·         Bu özellikleriyle modern BT Yönetiminin kabul görmüş kurallarını içerir,
·         İçerisindeki 34 süreç ile neredeyse tüm BT fonksiyonlarını kapsar,
·         Diğer BT yönetimi standartları ile (ISO, ITIL, CMMI, MOF, vb) uyumludur,
·         Her sektörden ve her boyuttaki şirket tarafından kullanılabilir,
·         Denetim, süreç iyileştirme, süreç yönetimi, ölçüm, karşılaştırma vb farklı kullanım amaçları vardır.

Post a Comment

0 Comments